Det vi tror på

Vi arbejder ud fra en forståelse af, at medarbejderes særlige forståelser og værdier funderes i et gruppemæssigt tilhørsforhold. De gruppemæssige relationer formulerer bestemte forståelser af ”virkeligheden”, og anviser på den måde ”rigtigt” og ”forkert”. Lederes ambitioner om fælles mål og strategier er en nødvendighed, men samtidig også vanskeligt at få følgeskab til, fordi medarbejdere hele tiden ændrer sig som reaktion på organisationsstrukturen, hinanden og deres ledere. Vi oplever at forandringsprocesser vanskeliggøres af, at medarbejdere er lige så optaget af egne og gruppens behov som af organisationens og ledelsens behov. Medarbejderne følger derfor ledernes og de organisatoriske retningslinjer, arbejdsprocedurer, strukturer og mål, når det giver mening – andre gange ignorerer medarbejderne dem! Det er efter vores erfaringer og teoretiske ståsted vilkår og dele af kompleksiteten i moderne virksomheder og lederes hverdag. Derfor er det også væsentligt at holde sig for øje, når forandringer og strategier ønskes forankret i hverdagens arbejde og samarbejde.

Kulturanalyse som udgangspunkt

Kulturanalysen er derfor en mulighed for, at ledere og medarbejdere kan erfaringsudveksle, og nå frem til en ny fælles forståelse af fremtidsplaner og ”spillet på banen” – og dermed forstå forandringernes og lederskabets mulighedsrum. Derfor søger vi gennem vores kulturanalyse, at:

  • Udfolde detaljer om det medarbejderne anser for ”virkeligheden”, hvad der giver mening og ikke mening. Hvordan de taler om forskellige forhold. Herunder hvordan de ser på lederskabet.
  • Udfolde de relationelle forhold, der eksisterer i organisationen. Herunder tillidsforhold, magt og magtdistancer mellem ledelse og medarbejdere, og blandt medarbejdere.
  • Udpege de paradokser og udfordringer som ledelsen bør forholde sig til og arbejde med.
  • Afslutningsvis kan kulturanalysen i samspil med medarbejdere og ledere anvise, hvordan der skabes handlinger i de løbende og ønskede forandringer.
Skub til og styrk dit lederskab