Et proaktivt salgsfokus bliver til kultur

En proaktiv salgskultur holder fokus på værdiskabelsen hos kunden. I alle led er der interesse for morgendagens behov og nysgerrighed på kommende muligheder.

Læs mere

Lederudviklingsforløb hos Genesi

Ledere, i praktisk orienterede erhverv, der selv er en del af hverdagens drift, efterspørger lederudviklingsforløb. Derfor gentages successen og der udbydes et nyt forløb.

Ring 26 73 80 31

Strategi som motor for salget

Det gode salg har brug for et ordentligt afsæt og en tydelig retning. Strategien hjælper med at prioritere retning, segment, produkter og ressourcer til de forskellige måder vi sælger på.

Læs mere