Konsulentfirmaet Genesi

Lederudvikling og
forandringsprocesser

I Genesi er vi særligt optaget af, hvordan effektiviseringsfokus, målstyring, globalisering, individualisering og konkurrence skaber behovet for kontinuerlige forandringer, og dermed lægger et enormt pres på både individet og fællesskabet. Derfor har vi et særligt blik på, hvordan ledere arbejder med den eksisterende organisationskultur, og er med til at skabe nye meningsskabende mønstre og handlinger blandt medarbejderne – og på den måde forankrer de ønskede ændringer.

Tør du se dagens
udfordringer
i øjnene?

Meningsskabende
forandringsprocesser

Det vi arbejder med

Gennemgående funderes en stor del af vores arbejde på en indgående kulturforståelse, nationale forhold og de markedsvilkår organisationen eksisterer under. Vi har en bred forretningsforståelse, og kan derfor arbejde fra både et forretningsperspektiv samt et kultur- og relationsperspektiv.

Det vi tror på

Vi arbejder ud fra en forståelse af, at medarbejderes særlige forståelser og værdier funderes i et gruppemæssigt tilhørsforhold. De gruppemæssige relationer formulerer bestemte forståelser af ”virkeligheden”, og anviser på den måde ”rigtigt” og ”forkert”. Lederes ambitioner om fælles mål og strategier er en nødvendighed, men samtidig også vanskeligt at få følgeskab til, fordi medarbejdere hele tiden ændrer sig som reaktion på organisationsstrukturen, hinanden og deres ledere.

Fokus på
samarbejde i
organisationen