Opgøret med virksomhedens
“silo-tænkning”

Formålet med forløbet er at bringe virksomhedens forretningsfokus tættere ind i hverdagen og samtidig udnytte synergien mellem de forskellige afdelinger.

Hver afdeling er sub-optimeret og nu er tiden til at dele viden, undgå ressourceforbrug på opfindelser som er opfundet i naboafdelingen og påvirke virksomhedens konkurrencekraft gennem øget fokus på kunderne og kundernes værdikæde.

Forløbet er dialog- og procesorienteret med et klart defineret slutprodukt:

  • Beskrivelse af salgsprocesserne i de involverede afdelinger
  • En udarbejdet og koordineret salgsproces for de tværorganisatoriske tiltag
  • Kommunikationsplan for salgsstrategien og handlingsplanerne
  • Nyt koncept omkring udviklingssamtaler som et personalestrategisk indsatsområde

Dag 1 og 2 – Forståelse for og arbejdet med salgsprocesserne
Analyse og klarlægning af de involverede afdelingers salgsprocesser som de fungerer nu. Der præsenteres en enkel og systematisk arbejdsmetode, som sikrer involvering og dokumentation for det videre arbejde. Alle deltagere i processen får aktiveret både kreative og strukturerede gener og bliver involveret i processen med at skabe den nye arbejdsform, der skal sikre det fremtidige resultat.

Vigtigst er at alle får overblikket, så det bliver enkelt at tage det bedste fra hver afdeling med ind i den samlede proces med bevidsthed om, hvor kvaliteten/effektiviteten kan styrkes og hvilke midler/kompetencer dette kræver.

Dag 3 og 4 – Valg af salgsstrategi og udformning af salgsplaner
Fra det strategiske niveau til det mere taktisk-/operationelle niveau. Der udarbejdes helt konkrete planer for de næste 12 måneders salgsindsatser med defination af KPI’er (Key Performance Indicators) på hvert område med nøgletal for styring og påvirkning af resultat-, gennemførelses- og personlige mål.

  • Handlingsplan for salgsindsatsen på mersalg
  • Handlingsplan for indsatsen på krydssalg
  • Handlingsplan for indsatsen på nysalg
  • Handlingsplan for håndtering af kernekunderne

Dag 5 og 6 – Kommunikation og dialogshop
Forberedelse og planlægning af dialogshoppen, hvor jeres personale og eventuelt udvalgte kunder samt samarbejdspartnere skal deltage med det formål at involvere og skubbe i retning af konsensus omkring accept af plan og konkrete mål. Dialogshoppen er inspireret af og tilpasset efter Consensus Creation Crash Programmet (CCCP).

Dag 7 og 8 – Mødestruktur og udviklingsdialoger
Udarbejdelse af konceptet for de strategiske personalesamtaler. Udformning af spørgeramme samt træning af leder/mellemleder i den særlige dialogbaserede samtaleform både i teams-/gruppe samt enkeltmandssamtaler.

Det optimale er en højere grad af teaminvolvering på strategisk-/taktisk niveau med åbenhed om kompetencer og udviklingsmål.