Salgsstrategi – vælg det værktøj der virker

Hvis den enkelte medarbejder med kundekontakt skal have succes, skal der ligge en klar salgsstrategi. For os er en salgsstrategi et dynamisk værktøj, der skal understøtte den overordnede strategi. Strategien skal give mulighed for, at påvirke hastighed, aktualitet og fleksibilitet. Det betyder, at I som ledere og medarbejdere, skal kunne navigere og handle operationelt i den enkelte kundesituation, men også kunne handle strategisk efter hvordan markedet og organisationen ændrer sig.
Der bør derfor altid tages to strategiske vinkler

  • et organisatorisk og ressourcebaseret perspektiv (indefra og ud)
  • et markedsbaseret perspektiv (udefra og ind)

Det organisatoriske og ressource baserede perspektiv skal bl.a. arbejde med organiseringen, optimal brug af ressourcer, klare målsætninger og “belønningssystemer” der understøtter jeres strategi og mål. Hvor det markedsbaserede perspektiv skal arbejde med segmentering, bevidstheden om kundernes behov og købs-adfærd, og i tæt samarbejde med jeres kunder, at kunne udvikle og konceptualisere jeres ydelser. Ud fra kundernes behov findes de nødvendige ressourcer og kompetencer, og på den måde hænger det interne og det eksterne fokus sammen, og gør jeres strategi dynamisk og mere succesfuldt.