Udviklingsbanen – salgssituationen i praksis

Genesi har gennem de senere år udviklet et særligt træningsforløb, som vi kalder Udviklingsbanen. Det er en salgsproces, hvor også kunder og/eller samarbejdspartnere inviteres med ind. På den måde kan erfaring og nye input bringes i spil med øvelser og feedback fra kolleger, ledere, konsulenter og “kunder”.

Her svarer vi på essentielle spørgsmål om salgsindsats og værdibaseret salg, hvor fokus handler om at du kun kan skabe merværdi, hvis du skaber værdi for både dig og din kunde. Kontakt os gerne for en uddybning af Udviklingsbanens konkrete indhold. Samlet set kan vi blot sige – at alle de kunder, der har prøvet har været positive og glade for at gennemgå Udviklingsbanens forløb og indhold.

Gør det noget at salgsprocessen er motiverende?