Vi opbygger salgskulturen indefra ved at styrke ledelsen

Vi hjælper med at udvikle en kultur, der understøtter salgsprocessen og motiverer sælgere på et kriseramt marked, hvilket vi vender til en fordel og ikke en ulempe! Ved at arbejde i spændingsfeltet mellem chefens rolle som personaleleder, strateg og “fagligt fyrtårn” styrker vi hele virksomhedens kundekontakt, og gør jer derved bedre til både at beholde eksisterende – og skaffe nye – kunder.

Gør brug af den viden, I allerede har i organisationen
Den uudnyttede ekspertise og knowhow hos de medarbejdere, der sidder med de respektive arbejdsområder, rummer ofte nogle helt konkrete svar på, hvorfor et opstillet mål ikke kunne indfries. Hos Genesi udstyrer vi ledelsen med den rette faglige værktøjskasse, så strategi og ledelse kobles korrekt sammen. Derved opnår både lederen og hendes eller hans enkelte medarbejder meget brugbare værktøjer til de praktiske salgsprocedurer, som hun eller han møder i den daglige kundekontakt.

Vi bruger medarbejdernes konstruktive sparring, og hjælper med at stille de rette spørgsmål!

Vi er ikke bange for “de hellige (faglige) køer”
Vi er modige hos Genesi, for vi er ikke bange for at stirre en hellig ko lige ind i øjnene! Vi fokuserer nemlig på at optimere teamwork på arbejdspladsen ved at gøre op med “vi plejer jo” og “salg er ikke en del af mit arbejdsområde”. Disse barrierer findes ofte i virksomheder med en stærk faglig selvforståelse, og det tør vi gøre op med i kraft af vores fokus på det Rådgivende salg.

Sagt på godt dansk; Vi ved, at kreativitet og faglighed ikke hæmmes af, at man samtidigt skal bidrage til salgsindsatsen. Alle i en virksomhed er jo potentielle sælgere – fra receptionisten, der sælger et godt budskab ved at svare alle henvendelser høfligt og professionelt til rådgiveren, der gør sin kunde bedre til at sælge. Det handler om at finde de iboende ressourcer i virksomheden, og det er vi hos Genesi fantastisk gode til!